Nhà thơ : Lê Thị Hồng
Bút danh: Tuyết Hồng
Năm sinh: Ngày 14 tháng 01 năm 1940
Số điện thoại: 0903268912
Địa chỉ: 681, Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quá trình công tác: Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hội viên:
Câu lạc bộ  thơ Đường
Câu lạc bộ thơ Thùy Vân
Thi Đàn Việt Nam

Những bức ảnh kỷ niệm của nhà thơ Tuyết Hồng